Home » Guvernanță

Guvernanță

ORGAN DE CONDUCERE

Colegiul Curţii

  • Av. Alin POP, Preşedinte;
  • Conf. univ. dr. Beatrice-Florentina ONICA-JARKA, Vicepreşedinte;
  • Drd. Nicolae-Danuţ BREBEANU, Secretar General

 

ORGAN DE CONSULTATIV

Colegiul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj:

  •  Prof. univ” dr. lrina Moroianu Zlatescu, Preşedinte;
  •  Dr. lanfred Silberstein, Membru;
  •  Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Membru;
  •  Prof. univ. dr. Adrian Nastase, Membru;
  •  Dr. Beatrice-Florentina Onica-Jarka, Membru;
  •  Av. Alin C. Pop, Membru;
  •  Drd. Nicolae-Danut Brebeanu, Secretar.

 

ORGAN DE DEZBATERE

Plenul Curţii de Arbitraj

 

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Secretariatul Curţii

Arhiva, registratură

Asisistenţi arbitrali

EnglishRomania