Home » Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București – CAIB

Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București – CAIB

 

 

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Judetului Ilfov cu sediul in Bucuresti, denumită „Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București”, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu propriul regulament.
 
În îndeplinirea funcțiunii sale, Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile stabilite de propriul Regulament, de Regulile de arbitraj ale Curţii, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte, și asigură totodată părţilor, la cerere, și  organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, acestea au optat pentru această modalitate de arbitraj precum și alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.
 
Lista de arbitrii a Curții de Arbitraj comercial Ilfov din București include numai juriști care  se bucură de o reputaţie neştirbită, au o înaltă calificare şi experienţă semnificativă în domeniul juridic, orice numire a acestora în cauzele arbitrale urmand a fi făcută cu asigurarea strictă a independenței și imparțialității acestora.
 
Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București funcționează și în baza Regulamentului său, a Regulilor Colegiului de Conducere și a Regulamentului Secretariatului, Grefa Arhivă, Registratură și Asistenți Arbitrali.

 

Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București asigură profesioniștilor modalități de soluționare alternativă a disputelor în afara instanțelor de judecată, oferind soluționarea litigiilor într-o modalitate modernă și eficientă din perspectiva costurilor și a duratei. Totodată, Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București oferă părților interesate, la cerere, o evaluare prearbitrală având ca obiect oportunitatea și fezabilitatea demarării unei proceduri arbitrale. Arbitrii experți sunt selectați de către părți de pe lista de arbitri, urmând ca aceștia să fie nominalizați de către Președinte. Evaluarea prearbitrală nu produce niciun efect într-un dosar arbitral, raportul emis având numai caracter informativ pentru solicitanți.

 

 

EnglishRomania